Portal informacyjny dotyczący OZE
w Gminie Dzierzkowice

chart1Wykres ilustruje wartości energii odzyskanej przez poszczególne instalacje

Jednostką energii na wykresie jest kWh, zaś oś pozioma zawiera listę instalacji uwzględnionych w dotychczasowych odczytach.

 


data1

Tabela zawiera listę wszystkich odczytów z poszczególnych instalacji

Jeżeli chcesz zmienić kolejność wyświetlanych wpisów wybierz wskaźnik przy nagłówku kolumny. Poszczególne lokalizacje lub daty odczytu można filtrować za pomocą formularzy umieszczonych w stopkach poszczególnych kolumn.