Portal informacyjny dotyczący OZE
w Gminie Dzierzkowice

data2Poniższa tabela zawiera pełną listę instalacji OZE realizowanych w ramach projektu „Wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Dzierzkowice”.

 

Rysunki poniżej prezentują liczbę instalacji OZE poszczególnych typów pogrupowanych wg miejscowości instalacji. Aby powiększyć wybraną część wykresu przeciągnij nad nią kursorem.

Tabela poniżej, zawiera pełną listę instalacji zrealizowanych w ramach projektu. Pierwsza tabela zawieraja nazwę miejscowości. Kolejne dwie kolumny zawierają informacje o rodzaju i typie zainstalowanej instalacji. Ostatnie dwie kolumny zawierają wartości ostatniego odczytu wskazującego na ilość energii pochodzącą z danej instalacji oraz datę dokonania pomiaru.

Aby wyszukać określoną instalację można posłużyć się formularzem znajdującym się poniżej tabeli. Pod każdą kolumną znajdują się pola, pozwalające na wpisanie wartości, które zostaną użyte jako filtry odpowiednich kolumn.

Kliknięcie w adres instalacji pozwala na wyświetlenie histori odczytów wartości odzyskanej energii w wybranej instalacji.